Uw pelletkachel Stûv P-10 onderhouden
< Back

Uw pelletkachel Stûv P-10 onderhouden

Voor een optimaal gebruik en een optimale duurzaamheid van uw kachel op houtkorrels, Stûv P-10, is het belangrijk dagelijks enkele kleine en eenvoudige onderhoudshandelingen uit te voeren. Een à twee keer per week, naar gelang de gebruiksfrequentie van de haard, voorziet u best een wat grondigere reiniging. En ten slotte moet een professional het apparaat elk jaar komen controleren.

Dagelijks onderhoud

> De metalen onderdelen

Voor elk gebruik van de pelletkachel is het belangrijk dat u even met een droge doek over de metalen onderdelen gaat. Uiteraard moet de kachel koud zijn!

> Het glas 

Wanneer u de verbrandingskamer geopend hebt met behulp van het koude handvat, gaat het schoonmaken van het glas heel snel: gebruik naar keuze een zachte vod met wat gewoon product om glas te reinigen, een vochtige en in as gedopte doek (een heel ecologische oplossing!) of staalwol trippel nul. Voor een grondigere reiniging is pierre d’argent (of kleisteen) bijzonder doeltreffend. Reinig het raampje van de kachel op houtkorrels zeker niet met een bijtend product, want dat zou de voegen en de verf beschadigen. Wanneer het raampje schoon is, is het heel belangrijk dat u het goed droogt, want vetresidu’s hebben de neiging om de rook vast te zetten.

> As verwijderen

De Stûv P-10 is uitgerust met een heel praktisch commando voor het verwijderen van de as: achter het lage deurtje bevindt zich een “asschudder” die u een tiental keer van rechts naar links moet bewegen voor u de pelletkachel aansteekt. Dit mechanisme reinigt de ring waarop de houtkorrels branden. Eens de as verwijderd is, moet het commando weer in de oorspronkelijke positie aan de rechterkant staan. Werkt het apparaat continu, dan wordt aanbevolen om het een keer per dag te doven, volledig te laten afkoelen en de as te verwijderen alvorens het opnieuw op te starten.

Wekelijks onderhoud

> De asla

De as moet minstens om de 150 kg verbrande pellets verwijderd worden. Daarvoor volstaat het de asla één tot twee keer per week te legen voor u de kachel aansteekt, zodat de as en sintels goed koud zijn (om brandwonden te voorkomen). Als u de asla eruit haalt, kijkt u best ook eens naar de binnenkant: het kan zijn dat er as gevallen is en die verwijdert u dan gewoon met de stofzuiger. Vergeet na afloop de asla niet te vergrendelen, anders kan er lucht naar binnen en dat zou de verbranding kunnen verstoren.

> De verbrandingskamer en het asrooster

Net zoals bij het dagelijks onderhoud moet ook de verbrandingskamer geopend worden voor het aansteken van de kachel, met behulp van het koude handvat. De verbrandingskamer maakt u gewoon school met de stofzuiger. Om bij het asrooster te komen volstaat het de vlamregelaar en de verbrandingsring te verwijderen. Het is niet nodig het vermiculiet te reinigen: een werking van de Stûv P-10 op maximaal vermogen zal de eventuele afzettingen verwijderen en de lichte kleur herstellen. Eens de roosters gestofzuigd zijn en de vlamregelaar en de verbrandingsring weer teruggeplaatst werden, moet u gewoon nog het deurtje van de verbrandingskamer sluiten met het koude handvat en .... Genieten van een heerlijk vuur!

Jaarlijks onderhoud

Een keer per jaar, of wanneer het apparaat automatisch de boodschap “dienst contacteren” weergeeft na een bepaald aantal uren werking, dan is het aangewezen een beroep te doen op een door Stûv erkende professional. Deze technieker zal een controle uitvoeren en overgaan tot de reiniging van de verschillende elementen van de pelletkachel. Het gaat om de volgende operaties: 

- het legen en reinigen van het reservoir voor houtkorrels,

- het reinigen van de extractor en de rookleidingen,

- het reinigen van de wisselaar,

- het vegen van de rookleiding,

- het controleren van de deur- en extractorverbindingen,

- het controleren en reinigen van de verschillende elementen van de brander.

Related articles