Voorwaarden voor een goede werking
< Back

Voorwaarden voor een goede werking

De goede werking van een houthaard of -kachel van Stûv hangt af van vijf factoren: het toestel zelf, het rookkanaal, het hout, de luchttoevoer en het correcte gebruik van het toestel.

Het toestel (houtkachel, ingebouwde haard of schoorsteen)

Eerst en vooral dient u een houthaard of -kachel van de laatste generatie te kiezen die is aangepast aan de te verwarmen ruimte en die de verbrandingslucht naar buiten leidt.

Regelmatig onderhoud van de haard is onontbeerlijk. Naast het jaarlijks schoorsteenvegen moet ook de staat van de dichtingen worden gecontroleerd die de waterdichtheid van het toestel en een schone verbranding garanderen.

Het rookkanaal

Het rookkanaal

Het rookkanaal (of meer bepaald de trek ervan) is een bepalende factor voor de goede werking van de haard of de kachel. De rook die wordt geproduceerd door de houtverbranding is erg warm en heeft de natuurlijk neiging om op te stijgen. Het rookkanaal zorgt voor de afvoer ervan.

Wat is een goed rookkanaal?

Het is een leiding die voldoende trek creëert, maar niet te veel voor de haard die eraan is verbonden.

Wat is er nodig om die trek te stimuleren?

  • Een voldoende hoge leiding die zo verticaal en recht mogelijk is. Bij elke knik of afwijking wordt de rook vertraagd en afgekoeld.

  • Een gladde wand die de rookafvoer niet verstoort en verhindert dat eventuele niet-verbrande deeltjes zich vasthechten.

  • Een constante en aangepaste doorsnede, eerder rond dan vierkant, en in principe nooit kleiner dan de diameter van de rookafvoer van de haard.

  • Een thermisch geïsoleerde leiding: wanneer de rook afkoelt, stijgt de rook minder snel en kan deze condenseren (de damp in de rook wordt dan vloeibaar en druppelt langs de binnenwand van de leiding naar beneden). Een leiding die door de niet-verwarmde ruimtes (zolder) loopt of die buiten wordt geïnstalleerd moet worden geïsoleerd.

  •  Een schoorsteen uitgerust met een goede beschermkap die een goede trek in stand houdt en dit ongeacht de richting en windkracht.

De afmetingen van de schoorsteen worden bepaald door uw installateur.

De schoorsteen moet regelmatig worden schoongemaakt (minstens een keer per jaar).

Het hout

Het hout

Kies voor harde houtsoorten

Harde houtsoorten (eik, beuk, es, berk of fruitbomen) geven mooie vlammen en gloeiende houtskool die warmte blijft afgeven. Gebruik geen hout van naaldbomen: hun warmte is krachtig, maar van korte duur, de gloeiende houtskool knettert erg veel en de hars maakt de schoorsteen vuil. Het hout heeft een chemische behandeling ondergaan, net zoals telefoonmasten en spaanplaten, en mag absoluut niet worden gebruikt, want het veroorzaakt giftige stoffen.

Het hout moet goed droog zijn

Dat spreekt voor zich: vochtig hout zal bij verbranding veel rook en weinig vlammen veroorzaken en de haard, het glas en de schoorsteen vuil maken. Gebruik bij voorkeur gekliefd hout dat op een goed verluchte en tegen de regen beschutte plaats wordt bewaard. Het hout moet ongeveer twee jaar drogen voordat het kan worden gekliefd om vervolgens te worden verbrand. Hoe droger het hout, of in andere woorden wanneer de vochtigheidsgraad minder dan 20% bedraagt, hoe lichter het hout en hoe scherper het geluid dat wordt veroorzaakt wanneer twee houtblokken tegen elkaar worden geslagen .

De toevoer van verbrandingslucht

De toevoer van verbrandingslucht

Houtverbranding verbruikt lucht (er is 8 m³ lucht nodig om 1 kg hout te verbranden). In de traditionele woningen komt de nodige lucht binnen langs de spleet onder de deur of langs het raamwerk. In recentere gebouwen die erg luchtdicht zijn, moet er een luchttoevoer worden voorzien die buitenlucht binnenshuis brengt. Er moet ook rekening worden gehouden met andere toestellen die lucht verbruiken, zoals een afzuigkap (extractie) of een ventilatiesysteem die de goede werking van de haard of de kachel (verstoring van de luchtstromen in de woning, waardoor het vuur kan doven). Denk eraan dergelijke toestellen te melden bij uw installateur wanneer uw project op punt wordt gesteld. Hij zal u helpen bij de juiste keuze.

De onmisbare partner voor uw projecten: uw Stûv-verdeler!

Uw Stûv-verkoper is uw ervaren aanspreekpunt die u in de beginfase van uw bouw- en renovatieprojecten kunt aanspreken om een precieze diagnose van uw rookkanalen op te stellen, u te helpen bij uw Stûv-keuze, u originele integratieoplossingen voor te stellen of om u te informeren over eventuele premies of fiscale aftrekposten in bepaalde landen of Europese regio’s. U vindt de lijst van verkopers in uw buurt op de pagina Verkooppunten.

Het gebruik

Om het beste rendement voor uw houtkachel te verkrijgen, moet u het toestel op vol vermogen laten branden, met andere woorden, met een hevig vuur en houtblokken over de volledige bodemplaat van het toestel.

Zo wordt uw haard het meest zuinig en ecologisch, want er wordt meer warmte geproduceerd en minder uitstoot. Kies daarom voor een haard met de juiste afmetingen en vermijd zo dat de ruimte waar het toestel is geïnstalleerd te warm wordt.

 

Besluit: het vuur moet erg hevig branden.

Hoe het vuur wordt aangestoken, heeft ook een grote invloed op de verwarmingscyclus. Steek het vuur aan met voldoende hout, kleinere houtblokken en aanmaakblokjes om het rookkanaal op te warmen en de trek van de schoorsteen te activeren. Wij raden aan om een omgekeerde stooktechniek toe te passen. Raadpleeg de handleiding.

Related articles